Alfakuntoutus

TOIMINTAMME

Tietoa toiminnastamme

Määräaikaisen asumisjakson aikana rakennetaan hyvä ja turvallinen pohja itsenäiseen päihteettömään elämään. Kaiken toimintamme tavoitteena on, että asumisjakson jälkeen asiakkaamme on saanut otteen arjestaan ja pystyy suoriutumaan arkielämästään mahdollisimman itsenäisesti.

Jokaisella asukkaallamme on oma ohjaaja, jonka kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmassa määritellään asukkaan asumiseen sekä arkeen liittyvät kuntoutustavoitteet.

Koulutetut ohjaajamme ovat ammattilaisia, joiden tehtävä on tavata asiakasta säännöllisesti ja tukea häntä säännöllisen sekä hyvän elämänrytmin löytämisessä. Ohjaaja auttaa asukasta arjen askareissa, kuten laskujen ja talouden hoitoon liittyvissä asioissa, sekä asumisen ulkopuolisten palveluiden käyttämisessä.

Meillä on laajat verkostot, joiden kautta pystymme hankkimaan asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tukea ja apua talon ulkopuolelta. Toimintamme pyrkii siihen, että hyvä arjen pohja rakennetaan yksikössämme asuessa, mutta samalla saamme asukkaalle yhteyksiä myös talon ulkopuolelle. Teemme tiivistä yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, kuten sosiaalityön, terveydenhuollon ja esimerkiksi TE-palveluiden kanssa.

Jokaisen asiakkaan kanssa allekirjoitetaan tukiasumisen toimintatavat ja säännöt, joilla mahdollistetaan kaikille asukkaille rauhallinen sekä turvallinen asumisympäristö. Palveluidemme lähtökohtana on asiakkaan yksityisyyden ja hänen itsenäisyytensä kunnioittaminen. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita vierailemaan molemmissa yksiköissämme.

Kaikki toimintamme on suunniteltu tukemaan asiakkaan kuntoutumista.

Henkilökohtaisen tuen rinnalla tukiasumisen asukkaat saavat osallistua myös monipuoliseen toipumista tukevaan ryhmätoimintaan. Yhdessä tekeminen ja ryhmätoiminta ovat tärkeässä asemassa kokonaisvaltaisen kuntoutumisen edistämisessä yksilöllisen tuen rinnalla.

Molemmissa yksiköissä järjestetään päivä- ja ryhmätoimintaa, joiden sisältöihin asukkaat pääsevät myös halutessaan vaikuttamaan. Tukiasuntojen yhteydessä olevissa toimintakeskuksissa asukkaiden käytössä on erilaisia yhteisiä tiloja, joissa järjestetään kuntoutumista edistävää toimintaa.

Meillä on asukkaitamme varten myös eri teemoihin sekä juhlapäiviin liittyvää toimintaa ja tapahtumia.

Tutustu paremmin yksiköihimme